VäxtSkyddsStigen - skylt : 19

Fruktkroppar. Foto: Stanislaw KaltHäxringar på gräs

Marasmius oreades, vanligen orsakad av nejlikbroskskivling


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR||SOMMAR||HÖST||VINTER|SKADEBILD :
I etablerade gräsmattor uppstår fläckar i ringform med gult och intorkat gräs. I ringen växer sommartid svampens fruktkroppar. Symptom finns hela året.

BIOLOGI :
Svampar som lever på rester av gamla stubbar och rötter. Den sprider sitt mycel i gräsmattor. Mycelet konkurrerar om vatten och växtnäring vilket leder till intorkade partier omgivna av kraftigare vegetation, detta som en följd av frigjort kväve från nedbruten svamp och frigjord näring.

ÅTGÄRD :
Undvik rot- och stubbrester i blivande gräsmattor. Grepa upp gräsmattan framför och i ringen samt vattna rikligt och regelbundet. Tillför därefter antagonistiska svampar av släktet Trichoderma för att angripa och bryta ned skadesvamparna. Tillför växtnäring.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :