VäxtSkyddsStigen - skylt : 20

Sommarsporlager på undersidan av poppelblad. Foto: Stanislaw KaltPoppelrost

Melampsora laricis-populina spp


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | | MAJ | | JUN | | JUL | |AUG|| SEP | | OKT | | NOV | | DEC |

Angriper flera poppelarter däribland Populus angulata, P. balsamifera, P. cana-densis, P. berolinensis och P. nigra.

SKADEBILD :
Från augusti till bladfall kan poppelbladens undersida lysa brand¬gula av rostsvampens sommarsporlager. Kraftiga angrepp kan leda till för tidigt bladfall och nedsatt tillväxt.

BIOLOGI :
Den vanligaste arten M.larici-populina värdväxlar med lärk men kan även övervintra på nedfallna blad från vilka sporer sprids på våren. På lärkens barr bildas skålrost med gula/orange fläckar.

ÅTGÄRD :
Kemisk bekämpning i plant¬skolor. Odla resistenta kloner. Samla ihop och bränn nedfallna blad.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :