VäxtSkyddsStigen - skylt : 21

Deformerade bär av slån angripna av pungsjuka. Foto: Guy Svedelius


Deformerade bär av slån angripna av pungsjuka. Foto: Guy Svedelius

Pungsjuka på slån

Taphrina pruni


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | |APR|| MAJ | | JUN | | JUL | | AUG | | SEP | | OKT | | NOV | | DEC |

Svampsjukdomen angriper även plommon, aprikos och hägg.

SKADEBILD :
Angripna frukter blir deformerade och kärnfria. De blir långsträckta, platta och krökta och kan sitta kvar året om. Ofta sitter både sjuka och friska bär på samma kvist.

BIOLOGI :
Svampen tillhör sporsäckssvamparna. Den övervintrar med hjälpa av askosporer eller tjockväggiga konidier på knoppar och kvistar. På våren sprids sporer till unga vävnader med vinden. Mycelet som växer mellan cellerna inducerar extrem celldelning som leder till missbildning av frukterna.

ÅTGÄRD :
Angripna frukter och svårt angripna kvistar ska destrueras.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :