VäxtSkyddsStigen - skylt : 23

Överst: Lönnblad på hösten. Foto: Guy SvedeliusTjärfläcksjuka på lönn

--


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | | MAJ | | JUN | | JUL | |AUG||SEP||OKT|| NOV | | DEC |

Tjärfläcksjuka förorsakas av Rhytisma acerinum vilken främst förekommer på tysklönn, Acer pseudoplatanus, och skogslönn, A. platanoides, men även angriper andra Acer spp.. Symptomen är observerbara under aug-okt.

SKADEBILD :
På bladets ovansida uppträder gula fläckar, senare med enstaka svarta punkter, som flyter ihop till tjocka, glänsande svarta fläckar under augusti månad.

BIOLOGI :
Svampen hör till sporsäcksvamparna. Övervintrande sporer slungas ut under fuktiga vårdagar och infekterar unga blad. Svampen utvecklar mörka tjärlika bladfläckar i vilka bil¬das nya sporer från de nedfallna bladen under vintern.

ÅTGÄRD :
Samla ihop och bränn infekterade blad på hösten. Sönderdelning av kvarvarande löv ger snabbare nedbrytning och torde där¬med minska risk för infektion kommande vår.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :