VäxtSkyddsStigen - skylt : 27

Bär täckta med gråmögel. Foto: Stanislaw KaltGråmögel på jordgubbar,

Botrytis cinerea


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR|| SOMMAR | | HÖST | | VINTER |

Gråmögel kan vara en mycket allvarlig skadegörare i jordgubbsodling. Skador uppträder i samband med regnperioder under och efter blom, främst på frukter

SKADEBILD :
Symptomen utgörs av en röta i frukten, som så småningom täcks av ett grått dammande ludd av sporbärare och sporer. Rötan utgår ofta från foderbladsområdet under blomningen. Både gröna kartar och mogna bär angrips senare och dessa torkar sedan in.

BIOLOGI :
Gråmögel är en svaghetsparasit som lever på vissnande och döda växtdelar. I jordgubbar övervintrar svampen som vilande mycel och som vilmycel (sklerotier) på plantrester och i jorden. På våren bildas sporer (konidier) och dessa sprids i beståndet med hjälp av luftströmmar. Smittan sker under blomningen, då svampen växer in i t.ex. vissnande kronblad och döda ståndare. Bruna rötor uppstår i frukten och svampens grå mycelium med sporer på fristående sporbärare utvecklas.

ÅTGÄRD :
Plantera motståndskraftiga sorter. Plantera enkelrader med stora radavstånd och i torra och blåsiga lägen. Marktäckning mellan raderna undviker att bären direkt berör marken. Avlägsna infekterade plantrester på våren. I yrkesodling kemisk bekämpning.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :