VäxtSkyddsStigen - skylt : 28

Jordgubbsblad med bladfläckar. Foto Guy SvedeliusÖgonfläcksjuka på jordgubbar,

Mycosphaerella fragariae


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR||HÖST|| VINTER |

En vanligt förekommande bladfläcksjukdom på jordgubbsplantor. Uppträder främst på de äldre bladen under sommar och höst. Om vädret är fuktigt under dessa perioder kan angreppen bli allvarliga.

SKADEBILD :
På blad och bladskaft uppträder mörkröda 3-6 mm stora fläckar som med tiden får ett grått centralt parti. Om vädret gynnar sjukdomen flyter fläckarna ihop och bladen torkar och vissnar.

BIOLOGI :
I fläckarna bildas svampens vilmycel (sklerotier) som små, svarta punkter. På bladundersidan bildas sporer (konidier), vilka kan ses som en vit, luddig beläggning. Svampen övervintrar på infekterade växtdelar. Sporer sprids därifrån på våren till friska blad.

ÅTGÄRD :
Slå av blasten efter skörd, samla ihop och avlägsna från odlingen. I förebyggande syfte är det viktigt med öppna, luftiga rader och effektiv ogräsrensning så att bladen snabbt torkar upp efter regn och bevattning.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :