VäxtSkyddsStigen - skylt : 33

Svarta vinbärsblad med filtrost på undersidan. Foto Guy SvedeliusFiltrost på Svarta vinbär,

Cronartium ribicola


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Svampen förekommer över hela landet men ger skada endast lokalt och under regniga somrar.

SKADEBILD :
Under sommaren kan man på bladundersidan se små, ljusgula fläckar som så småningom producerar gula sporer, sommarsporlager. På sensommaren och hösten uppträder en gul- eller orangefärgad filtliknande beläggning på bladens undersida, som med tiden får en mörkbrun färg. De angripna bladen försvagas och faller av tidigt.

BIOLOGI :
Svampen värdväxlar mellan fembarriga tallar och Ribes-arter och behöver oftast båda för att kunna fullfölja sin utveckling. Det är främst Pinus strobus, weymouthtall, som är vintervärd för svampen. På våren bildas blåsrost (aecidier), vita blåsor fyllda med gulröda sporer på tallarna på både stammar och grenar. Aecidiesporerna infekterar de unga vinbärsbladen strax efter lövsprickningen. På bladundersidan bildas först ljusgula sommarsporer (uredosporer). Uredosporerna kan därefter återinfektera vinbärsbladen och på så vis få en vidare utbredning under sommaren. Senare på sommaren växer det fram gulbruna pelare av sammanklibbade vintersporlager (teleutosporer). Dessa framträder ofta i en stor mängd och bildar tillsammans en filtlik beläggning på bladundersidan. Basidiosporerna, som utvecklas från vintersporlagrets basidier, infekterar på hösten barren på tallarna.

ÅTGÄRD :
Mottagliga tallar i närheten bör röjas för att förhindra värdväxlingen. Ett alternativ till röjning kan vara att beskära de grenar som är angripna av rost. I fritidsodlingar bör man samla ihop och bränna angripna vinbärsblad.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :