VäxtSkyddsStigen - skylt : 34

Svarta vinbärsblad med bladfläckar. Foto: Guy SvedeliusBladfallsjuka på svarta vinbär och krusbär,

Drepanopeziza ribis


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Sjukdomen förekommer ofta på mottagliga sorter. Gör stor skada regniga somrar. Angriper svarta- och röda vinbär samt krusbär.

SKADEBILD :
Bladen får glänsande mörkbruna knappnålsstora fläckar på bladens ovansida. I fläckarna syns blåslika upphöjningar som spricker upp. Vid kraftiga angrepp flyter fläckarna ihop till bruna gråsvarta partier och bladen torkar in och faller av. Bladfall leder till försämrad skörd.

BIOLOGI :
Svampen övervintrar på nedfallna blad. På undersidan av dessa bildas under våren skålformade fruktkroppar (apothecier) vilka sprider sporsäcksporer i fuktig väderlek. Sporerna är vindspridda och infekterar unga blad. På angripna blad bildas könlösa sporer (konidier) i de blåslika upphöjningarna på bladens ovan- och undersidor. Dessa sporer sprids inom buskarna genom regnstänk. Sporer infekterar bara bladens undersidor. Buskar i dålig kondition är särskilt mottagliga.

ÅTGÄRD :
Odla motståndskraftiga sorter. Undvik mottagliga sorter som ’Stella’-sorterna och ’Jänkisjärvi’. Sjukdomen kan delvis förebyggas genom insamling och bortförsel av nedfallna blad före våren. Undvik täta planteringar och vindskyddade lägen. Bekämpa ogräs och sörj för god näringstillgång.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :