VäxtSkyddsStigen - skylt : 1

Pionringfläck. Foto: Guy SvedeliusPionringfläck

orsakad av Tobacco rattle tobravirus, TRV


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Ringfläckar på pionblad är ganska vanliga. De beror på infektion med tobaksrattelvirus, TRV, som angriper många olika växtslag, däribland potatis, blomsterlök och flera ogräs.

SKADEBILD :
Symptomen visar sig som ljusgröna, gula eller vita fläckar, ringar och mönster på bladen. De varierar i storlek och intensitet från sort till sort. Vissa sorter får inga symptom alls. Som vid alla virusinfektioner hämmas plantans tillväxt och utveckling mer eller mindre.

BIOLOGI :
TRV sprids i jorden med stubbrotsnematoder. Eftersom både virus och nematoder förekommer rätt allmänt och har många slags värdväxter, är problemet inte så lätt att bli av med.

ÅTGÄRD :
Virusfria plantor i nematodfri jord.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :