VäxtSkyddsStigen - skylt : 2

Virus i dahlia. Foto: Stanislaw Kalt.Virus i dahlia

Cucumber mosaic cucumovirus (CMV) Dahlia mosaic caulimovirus (DMV) Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV)


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | | MAJ | |JUN||JUL||AUG||SEP|| OKT | | NOV | | DEC |

CMV är ett mycket vanligt virus i många olika växtslag, medan DMV bara infekterar dahlia. TSWV finns sedan gammalt i dahlia, men har annars störst betydelse i växthus-kulturer. Symptomen är observerbara under juni-sept.

SKADEBILD :
Virus kan synas som ljusgröna eller gula ringar, band eller linjemönster på bladen, ibland också ge ändrad bladform eller kompakta, ”buskiga” plantor. Symptomen försvinner när det är varmt. Många sorter får inga symptom alls.

BIOLOGI :
I första hand kommer smittan med knölarna, där virus övervintrar. DMV sprids sedan vidare med bladlöss och TSWV med tripsar. CMV kan lätt överföras med bladlöss till dahlia från andra värdväxter.

ÅTGÄRD :
Köp bara garanterat virusfria dahlia¬knölar!

NAVIGERA TILL SKYLTEN :