VäxtSkyddsStigen - skylt : 3

Nervmosaik på päron. Foto: Guy Svedelius.Nervmosaik

på päron, orsakad av Apple stem pitting foveavirus, ASPV


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | |MAJ||JUN|| JUL | |AUG||SEP||OKT|| NOV | | DEC |

Päronträd som inte härstammar från certifierat material är i allmänhet vi-rusinfekterade, oftast utan att det syns. Nervmosaik är en vanlig virussjuk¬dom, som trots obetydliga symptom hämmar trädens tillväxt och sätter ner skörden. Symptomen är observerbara under maj-juni och aug-okt.

SKADEBILD :
På känsliga sorter syns vår och höst gulgröna små fläckar och smala band längs bladnerverna. Senare på hösten blir de ofta röda. Särskilda stammar av ASPV ger i vissa sorter upphov till stencellsjuka, som yttrar sig som hårda klumpar i fruktköttet.

BIOLOGI :
ASPV finns i infekterade grundstammar och träd och följer med vid vegetativ förökning. Andra spridningsvägar existerar inte.

ÅTGÄRD :
Köp endast certifierade träd!

NAVIGERA TILL SKYLTEN :