VäxtSkyddsStigen - skylt : 4

Nervmosaik på blåregn. Foto: Guy Svedelius.Nervmosaik

på blåregn, orsakad av Wisteria vein mosaic potyvirus, WVMV


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Nervmosaik har iakttagits på blåregn i många länder världen runt. Den orsa¬kas av ett virus som först och främst förfular bladen, men som också hämmar växtens livskraft. Symptomen är observerbara under maj-okt.

SKADEBILD :
Symptomen varierar från klargula strimmor och ringar här och där längs mindre bladnerver till strödda diffusa ljusgröna fläckar, som ofta drar ihop och bucklar bladen.

BIOLOGI :
WVMV följer med när infek¬terade plantor förökas och sprids vidare med åtminstone två bladlusarter.

ÅTGÄRD :
Tänk på att fråga efter virusfria blåregnsplantor!

NAVIGERA TILL SKYLTEN :