VäxtSkyddsStigen - skylt : 5

Poppelmosaik. Foto: Guy SvedeliusPoppelmosaik

orsakad av poplar mosaic carlavirus, PopMV


SYMPTOMPERIOD :
| JAN | | FEB | | MAR | | APR | |MAJ||JUN|| JUL | | AUG | | SEP | | OKT | | NOV | | DEC |

Poppelmosaik är mer eller mindre ut¬bredd i olika poppelarter. Några arter skadas mer än andra.

SKADEBILD :
Symptomen börjar på för¬sommaren som ett diffust ljust fläck¬mönster. Senare på sommaren, när bladen är fullt utvuxna, blir fläckarna skarpa och syns som gula små streck längs mindre nerver, ibland som små ringar. De är mycket ojämnt fördelade; några blad är helt täckta med mosaik, medan andra kanske inte har en enda fläck.

BIOLOGI :
Främst sprids PopMV med vegetativ förökning, men även från början friska träd kan infekteras. Alltså borde det finnas en vektor, troligen en bladlus, men trots intensivt sökande har man ännu inte hittat någon skyldig art.

ÅTGÄRD :
Plantera bara certifierade träd!

NAVIGERA TILL SKYLTEN :