VäxtSkyddsStigen - skylt : 7

Nervbandsmosaik på hallon Foto: Lennart Nilsson


Fläckmosaik på hallon Foto: Lennart Nilsson

Hallonmosaik

orsakad av flera olika hallonmosaikvirus


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Hallonmosaikvirus är vanliga i vilda och odlade hallon i hela landet, oftast utan att några symptom syns. Ju fler av dem som finns i plantan samtidigt, desto mer sannolikt är det att mosaik uppstår och desto starkare blir symptomen. Plantans tillväxt hämmas och skörden minskar.

SKADEBILD :
Mosaiken syns som diffusa gulgröna prickar, skarpare gula fläckar och buckliga blad (= fläckmosaik), eller täta gula prickar längs större nerver och bladkanter (= nervbandsmosaik). Varma somrar försvinner symptomen ofta helt.

BIOLOGI :
Hallonmosaikvirus följer med vid vegetativ förökning och sprids sedan ytterligare med den stora hallonbladlusen, Amphorophora idaei.

ÅTGÄRD :
Köp endast certifierade virusfria hallonplantor! Nya sorter har oftast viss resistens mot den stora hallonbladlusen och håller sig därför friska längre.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :