VäxtSkyddsStigen - skylt : 8

Knoppar på svarta vinbär uppsvällda av vinbärsgallkvalster Foto: Elisabeth Kärnestam


Bladformförändring av reversion och vinbärsgallkvalster på svarta vinbär Foto: Guy Svedelius

Reversion på svarta vinbär,

orsakad av blackcurrant reversion nepovirus, BRV


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | |SOMMAR|| HÖST | | VINTER |

Reversion infekterar naturligt bara svarta vinbär. Den är mycket allvarlig, mycket smittsam och vanlig i hela Sverige.

SKADEBILD :
Symptomen utgörs av förändrad bladform (grövre tandad bladkant, öppnare bladbasvinkel samt minskat antal sidonerver) och minskad behåring av foderbladen. Bladformen påverkas också av vinbärsgallkvalstren, som nästan alltid finns där samtidigt. Den minskade behåringen gör infekterade blomknoppar rödlila i stället för gråludna på våren. Blommorna blir sterila och skörden på sikt försumbar.

BIOLOGI :
BRV följer med när infekterade buskar förökas och sprids vidare med vinbärsgallkvalstret. En gallkvalsterangripen buske, igenkännlig på de uppsvällda knopparna, är så gott som säkert även virusinfekterad.

ÅTGÄRD :
BRV följer med när infekterade buskar förökas och sprids vidare med vinbärsgallkvalstret. En gallkvalsterangripen buske, igenkännlig på de uppsvällda knopparna, är så gott som säkert även virusinfekterad.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :