VäxtSkyddsStigen - skylt : 1

Spansk skogssnigel och bladskador. Foto: Rana AnderssonSpansk skogssnigel

Arion vulgaris, och andra sniglar och snäckor


SYMPTOMPERIOD :
|VÅR||SOMMAR|| HÖST | | VINTER |SKADEBILD :
Sniglar och snäckor har en raspande tunga som gör stora hål i blad, frukter, bär och rotfrukter, samt efterlämnar slemspår. Skadorna kan förväxlas med gnagskador av insektslarver.

BIOLOGI :
Sniglar är hermafroditer (tvåkönade), men befruktar vanligen varandra. Den spanska skogssnigeln kan däremot befrukta sig själv och lägger upp till 400 ägg. Unga individer som kläcks på sensommaren övervintrar. De lever i ca ett år och gynnas av regniga somrar. Spansk skogssnigel förväxlas lätt med andra snigelarter, främst röd skogssnigel.

ÅTGÄRD :
Sniglar bör bekämpas på våren/försommaren, innan de blir könsmogna och börjar lägga ägg. Mest effektivt i fritidsodling för att minska antalet sniglar är handplockning dagligen sen kväll/tidig morgon under några veckors tid. Locka dem till attraktiva platser (gömställen såsom brädbitar eller stora blad) eller lägg ut beten (ölfällor, matavfall, döda sniglar) och vittja sedan dessa ställen. Avliva dem därefter skonsamt (klippa, koka, frysa). Komplettera med utvattning av nematoder och/eller preparat med järnfosfat.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :