VäxtSkyddsStigen - skylt : 2

Angrepp av äpplestekel. Foto: B. EkenstiernaÄpplestekel

Hoplocampa testudinea


SYMPTOMPERIOD :
| VÅR | | SOMMAR | | HÖST | | VINTER |

Äpplestekeln tillhör växtsteklarna, vars larver liknar fjärilarnas, men har fler bukfötter.

SKADEBILD :
Äpplestekeln är en vanlig skadegörare på äpple. Larven gnager gångar i unga kart under skalet och in till kärnan. Karten faller. En larv angriper flera kart. På lindrigt skadade äpplen som fortsätter växa bildas en cirkelformad ärrbildning.

BIOLOGI :
Vuxna steklar svärmar i blom¬ningen. De är flugliknande, 6-8 mm långa, brunorange med överdelen av mellan- och bakkroppen glänsande svart. Honan lägger ägg i blomfästena. Larven blir 9-12 mm lång och är gulvit med brunt huvud. Den övervintrar som kokong i marken. Förpuppning sker på våren.

ÅTGÄRD :
Steklar fångas i blomningen på vita klisterskivor. I yrkesodlingar används dessa fällfångster (tidpunkt och antal) som en prognos för att avgöra behov av och tidpunkt för bekämpning, riktat mot de nykläckta larverna.

NAVIGERA TILL SKYLTEN :